Värna om haven

Att värna om våra hav är inte bara viktigt för att man ska kunna surfa, det är förstås viktigt även på en global skala. Vatten har en stor del i hur klimatet ser ut och med tanke på det liv som trots allt lever i vattnet så är det även livsviktigt för dessa att man värnar om haven, ser till att illegala dumpningar och nedskräpningar inte görs. Alla förstår förstås att det inte är hållbart att fortsätta som vi gör, men många är tyvärr benägna att helt enkelt strunta i haven och fortsätter ändå med det gamla vanliga – någonting som med tiden bara kommer att förstöra mer och mer.

För att värna om våra hav så krävs det att regler skärps, att mer aktioner görs och att det till och med behöver lagstadgas mer om var avfall tar vägen och hur det ska behandlas. Att bara fortsätta så som vi gör nu är kort sagt inte hållbart och en förändring krävs.

Vad som kan göras
Den enskilda personen kan tyvärr inte göra alltför mycket på en global skala förutom att gå med i organisationer som arbetar globalt, men på en lokal skala så är det anmärkningsvärt vad enskilda personer kan åstadkomma. Många surfare går som exempel ihop för att skydda stränder från stora nedskräpningar i länder där både surfing och nedskräpning av hav och stränder förekommer. Frågan har helt enkelt blivit extra viktig för just surfare för att surfing trots allt kräver ett hav.