Lokalproducerad aktivism, aktioner och utbildning. Surfrider Foundation Europe behöver din hjälp för att bedriva en effektivare verksamhet.

Undertecknad har arbetat tillsammans med SFE styrelsemedlemmar med bilagor och en omorganiserings plan för att utveckla lokala avdelningar (s.k. Chapters) i hela Europa. Kust-och havsområde här i norden är ett stort geografisk område och under kritisk miljöhot. Med lokala chapters kan man fokusera på ämnen som berör området. 

Vi söker engagerade och pålitliga människor i följande områden: Stockholm, Göteborg, Varberg, Skåne, Gotland och Norrland. Vill du starta upp en lokal avdelning i ditt område, kontakta oss. Möjligheter finns att sammansluta klubbar och föreningar med SFE