Surfing

Surfing är en mycket populär sport som breder ut sig över hela världen allteftersom att åren går. I Sverige så börjar surfing bli något mer populärt men är samtidigt en sport som begränsas oerhört mycket till väder och klimat. Sverige har ett relativt kallt klimat förutom ett par enstaka månader runtom somrarna, och detta gör helt enkelt att surfing inte lämpar sig alltför bra i Sverige. För att surfa så krävs det att man även har tillgång till någorlunda starka vågor vilket de svenska vattnen inte heller alltid kan erbjuda, men likväl så kan surfing under ett fåtal dagar vara någonting att ägna sig åt även i Sverige.

Desto bättre är det i till exempel USA – speciellt i Kalifornien samt stora delar av Australien där man kan ägna sig åt surfing nästan året om. Att surfa är dock oerhört mycket mer än bara en sport för många då det i många fall även räknas som en livsstil, en livsstil som på senare tid blivit alltmer och mer medveten om miljön och havsförändringar runtom oss. För att surfa så krävs det dock trots allt att man har tillgång till rena och friska hav som kan erbjuda de rätta möjligheterna till surfing, och i många delar av världen så förstörs haven. Förvisso sakta, men ändå säkert.

Ta hand om haven 
Avfall, nedskräpning och dumpning är tre ord som man ofta hör talas om när aktivister och andra berörda pratar om våra hav, och det är just surfare och Surfrider som är många av dessa personer som uppmärksammar förstörelsen. Man vill helt enkelt ha kvar sina hav – inte bara för surfare, utan för alla människor och där även marint liv. Många viktiga aktioner görs men det är knappast nog idag och det krävs helt enkelt en förändring och att man värnar om haven runtom oss.